REKLAMACJA TOWARU

1) Formularz reklamacji dostępny jest w formie pdf na stronie sklepu.

2) Korzystanie z Formularza reklamacji polega na wskazaniu dokumentu sprzedaży, której dotyczy reklamacja, wypełnieniu wszystkich danych, określeniu przyczyny reklamacji, opcjonalnie żądania wobec Usługodawcy w związku ze składaną reklamacją.

3) Wniosek należy wysłać na adres reklamacja@bkte.pl.

4) Po otrzymaniu wypełnionego formularza od Usługobiorcy, Dział Reklamacji BKT potwierdza otrzymanie reklamacji z informacją o dalszych krokach postępowania wraz nadanym numerem Reklamacji RS. Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o reklamacji. Zwrot towaru powinien nastąpić wyłącznie na adres:

BKT Elektronik Magazyn Działu Reklamacji ul. Mokra 30, 85-934 Bydgoszcz (Rampa 29-31). Paczka powinna mieć widoczny napis z numerem RS (otrzymany w odpowiedzi na zgłoszenie reklamacji).

ZWROT TOWARU

1) Formularz zwrotu dostępny jest w formie pdf na stronie sklepu.

2) Korzystanie z Formularz zwrotu polega na wskazaniu dokumentu sprzedaży, której dotyczy zwrot Towaru, wypełnieniu wszystkich danych w tym wskazaniu nr konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy.

3) Wniosek należy wysłać na adres reklamacja@bkte.pl.

4) Po otrzymaniu wypełnionego formularza od Usługobiorcy, Dział Reklamacji BKT potwierdza otrzymanie chęci zwrotu towaru z informacją o dalszych krokach postępowania wraz nadanym numerem Reklamacji RS.

Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o reklamacji.

Zwrot towaru powinien nastąpić wyłącznie na adres:

BKT Elektronik Magazyn Działu Reklamacji ul. Mokra 30, 85-934 Bydgoszcz (Rampa 29-31). Paczka powinna mieć widoczny napis z numerem RS (otrzymany w odpowiedzi na zgłoszenie reklamacji).